เหรียญเจ้าพ่อพญาแลรุ่นแรก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2496 เนื้อทองแดง

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

เหรียญเจ้าพ่อพญาแลรุ่นแรก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2496 เนื้อทองแดง

1,600 บาท

honey pot